REDUCTION
WORLD

INSPIRATOR'S
CORNER

DOPIO
LOGBOEK

DEFINITION

Industrieel Product Ontwerpen is het vak dat zich bezig houdt met het procesmatig bedenken van product oplossingen in de vorm van creatieve dienstverlening. De oplossingen horen geschikt te zijn voor massaproductie en ruim te voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever: onder andere time-to-market, snelheid, esthetiek, vormgeving, techniek, precisie, kostprijs, voordeel, productie, assemblage, logistiek en kwaliteit worden tot een bevredigend rijpt concept gebalanceerd en gerealiseerd.

[1] ARTHUR O. EGER Ontwerpers lossen problemen op. Problemen die op een bepaald moment actueel zijn. Maar inzichten en problemen veranderen. Er komen nieuwe technieken en nieuwe materialen beschikbaar. Er worden nieuwe productietechnieken ontwikkeld. De sociale en culturele omstandigheden veranderen. Het gevolg is dat de oplossing die de ontwerper nu kiest straks niet meer voldoet omdat de randvoorwaarden veranderen. Bovendien creëert een door hem/haar ontwikkelde oplossing soms nieuwe problemen op.

[1] Ontwerpen is een proces van vallen en opstaan: trial and error. Tijdens het ontwikkelproces bedenkt een ontwerper oplossingen of deeloplossingen voor het hem gestelde probleem. Hij weet lang niet altijd zeker of zijn oplossing zal werken. Dus gaat hij proberen, bijvoorbeeld door testmodel en schaalmodel te maken: trial. Soms blijkt zijn principe oplossing niet te werken: error. Soms werkt het wel, dan heeft de ontwerper zijn resultaat een stap dichterbij gebracht.

PROCESS

FLOW

definition : idea : concept : engineering : tooling : production

DEPARTURE : TRANSIT : ARRIVAL

INPUT : OUTPUT

REDUCTIE!

(R)EVOLUTIE

De weg die naar eenvoud leidt is hard werken, maar van dat hard werken mag er niets zichtbaar zijn.

COMPLEXITEIT : EENVOUD

OUTPUT

CREATIVITY : FUN : HOPE : TRUST

TEAM EFFORD

HOUSTON? We got a problem :/ Don't worry, we will get you there!

OPLOSSING

TRIAL AND ERROR

Productontwikkeling is een zoekend proces. Tijdens dit is het uiteindelijk resultaat onbekend.

CHAOS : STRUCTUUR

ONTWERP

ORIGINEEL
Het creeëren van nieuwe basis principes;

ADAPTIEF
Het aanpassen van bekende principes voor een nieuw of ander doel;

VARIANT
Het veranderen van afmetingen of samenhang zonder de principe-oplossing te veranderen;

SELECTIE
Het samenstellen van een product uit bekende onderdelen;

PARAMETRISCH
Het vaststellen van waarden voor vooraf bepaalde variabelen die het product karakterisren;

HERONTWERP
Het aanpassen van een product aan veranderende omstandigheden;

ONTWERPINSPANNING
Complexiteit;

PRODUCTIEOMGEVING
Aanpasbaarheid;

INNOVATIE

REDUCTION
WORLD

INSPIRATOR'S
CORNER

DOPIO
LOGBOEK

3X KIJKEN 2X METEN 1X ZAGEN