REDUCTION
WORLD

INSPIRATOR'S
CORNER

DOPIO
LOGBOEK

Iemand die goed kan hammeren, denkt dat alles een spijker is.

Beg for forgiveness, do not ask for permission.

Doing something unimportant does not make it important.

Requiring a lot of time does not make a task important.

What you do is infinitely more important than how you do it.

Einstein: alles wat kan worden geteld, telt niet noodzakelijkerwijs. Alles wat telt, kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld.

Focus op vooruitgang in plaats van perfectie

Pareto's law: 80% of the outputs result from 20% of the inputs.

90/10 95/5 99/1 80/20

Niet bekritiseren.

Niet klagen.

Niet concurreren.

Niet vechten.

Limit tasks to the important to shorten worktime (80/20).

Identify the few critical tasks that contribute most to income and schedule them with very short and clear deadlines.

Effiency is performing a given task in the most economical manner possible.

Deadlines create focus.

Fat-free performance and time freedom begins with limiting intake overload.

The key to having more time is doing less.

Simplicity requires ruthlessness.

Two mission-criticals a day.

Mag ik een voorstel doen?

Ik stel voor..

Ik zou graag willen voorstellen..

Move to once-per-day as quickly as possible.

Wat denk je?

Laat ik het proberen..

Do not multitask.

Ferriss: the objective is to create freedom of time and place and use it both however you want.

Ferriss: manifesto of the dealmaker reality is negotiable.

Ferriss: selective ignorance, low-information diet en ignoring the unimportant.

Ferriss: tranquilo!

Einstein reality is merely an illusion albeit a very persistent one.

Ferriss: different is better when it is more effective and more fun.

Ferriss: don't follow a model that does not work.

Ferriss: focus on being productive instead being busy.

Ferriss: the timing is never right.

Ferriss: ask for forgiveness, not permission.

Ferriss: emphasize strengths, dont fix weaknesses.

Ferriss: things in excess become their opposite.

Ferriss: money alone is not the solution.

Ferriss: there is a difference between absolute and relative income.

Ferriss: get unrealistic.. dream lining!.

Streamline to prevent needless back-and-fourth.

Keep the customer happy.

Establish yourself as a consistent challenger of the status quo.

Do not let people interrupt you.

Find you focus and you will find your lifestyle.

Batch activities to limit setup cost and provide more dreamline milestones.

Ploblems solve themselves or disappear if you remove yourself as an information bottleneck and empower others.

Increased output necessitates decreased input.

Check email twice a day: 12:00 pm and 16:00 pm.

Never check email first thing in the morning.

Complete your more important task before 11:00 am.

Email, phone and in-person meetings.

Start small, think big.

Higher pricing means that we can sell fewer units and thus manage few customers. It's faster.

Higher pricing attract low-maintenance customers: better cedit, less complains and fewer returns. It's less headache.

Higher pricing also creates higher profit margins. It's saver.

NLP: respecteer het model van de wereld van de ander

NLP: de betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt

NLP: er is geen mislukking, alleen feedback

NLP: mensen beschikken over alle interne hulpbronnen die ze nodig hebben om hun doel te bereiken

NLP: elke gedrag heeft een positieve intentie

NLP: de kaart is niet het gebied

NLP: je hebt altijd een andere keuze

NLP: mensen maken de beste keuze die ze op dat moment hebben

NLP: de betekenis van gedrag is afhankelijk van de context

Zwem tegen de stroom in.

Focussen en doen.

De grootste uitdaging voor een mens is het vinden van een evenwicht.

Raakt niet verslaafd aan urgentie.

Moeite waard en potentieel.

Dingen goed doen is goed. De goede dingen doen is beter.

Omgaan met complexiteit is goed. Omgaan met veranderingen is beter.

Behouden is goed. Vernieuwen is beter.

Een kopie is goed, maar het origineel is beter.

Beheren is goed. Ontwikkelen is beter.

Hanteren en controleren zijn goed. Het gevoel van beweging is beter.

Hoe dingen gedaan worden is goed. Interesse in wat dingen voor mensen beteken is beter.

Niet de aannemer, maar de architect.

Werk ontwerpen is goed. Het creeren van een gezamenlijke visie is beter.

Visie, discipline, passie en geweten.

GTD: supply!

GTD: reference material!

GTD: decoration!

GTD: equipment!

GTD: capturing all things that must be done.

GTD: discipline yourself to make descissions.

GTD: all going dynamic style.

GTD: the ability to be succesvol, relaxed and in control.

GTD: outcome, action, reminder.

GTD: managing the action is the prime challenge: keep nothing in your mind.

GTD: lack op clearity about what a prooject is, is the problem.

GTD: get it all out of your head.

GTD: minimalize the number of collection baskets.

GTD: empty box regulary.

Als je loslaat heb je twee handen vrij.

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken.

Je zult nooit tijd vinden, maar je zult het moeten maken.

Een oneliner is nooit te kort.

Succes begint waar de meesten al zijn opgehouden.

Niemand is onmisbaar, tenzij je een dag vrij wilt.

Eenvoud is niet eenvoudig.

Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk.

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.

Een bijrijder zit er altijd naast.

Spoed komt meestal door voorafgaande traagheid.

Als de boog altijd gespannen is, komt er geen pijl uit.

Voor elke oplossing is er wel een probleem te vinden.

Wees consequent, maar niet altijd.

Niets geeft meer rust dan een genomen besluit.

Erger je niet, verwonder je slechts.

Je moet eerst stoppen om van richting te veranderen.

Wat je niet weet kun je niet weten.

Wegrennen van het probleem vergroot alleen de afstand tot de oplossing.

Als je het niet meer trekt moet je duwen.

Ik denk altijd eerst goed na voordat ik iets stoms zeg.

Een doel is een droom met een plan een deadline.

Een koude wc-bril is balen, een warme wc-bril is gewoon eng.

Het zijn de dwarsliggers die het spoor recht houden.

Vraag niet hoe het kan, geniet ervan.

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.

Probeer en faal, maar faal niet om te proberen.

Echt, ik heb alles op een rij. Alleen niet op de juiste volgorde.

Wie het laatst lacht, denkt het traagst.

Weten wat je zegt is beter dan zeggen wat je weet.

Dingen die niet de vrijheid van keuzen hebben: geld, structuren, materialen, kosten, systemen, faciliteiten, informatie, processen, werktuigen, tijd en inventaris.

Concentratie: besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen en doel.

Oliver Wendel Holmes: ik heb geen enkele interesse in de eenvoud voor de complexiteit maar ik heb alles over de de eenvoud na de complexiteit.

Vertrouwen is niet alleen de kern van alle relaties, het is ook de lijm die een organisatie bij elkaar houdt.

Vertrouwen is een werkwoord en een zelfstandige naamwoord. Het gaat om iets dat gedeeld en uitgewisseld wordt door mensen.

Vertrouwen als werkwoord duidt op de potentiele betrouwbaarheid van degene die vertrouwen ontvangt en de aangetoonde betrouwbaarheid van degene die het geeft.

Vertrouwen ontvangen door te geven.

Integriteit, communicatie, mensgerichtheid, visie, betrokkenheid, besluitvaardigheid, toewijding, motivatie, kunde en moed.

Openheid, optimisme en vertrouwen.

Daar waar langdurig vertrouwen is, ontstaat betrouwbaarheid.

Vertrouwen komt voort uit betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid komt voort uit karakter en bekwaamheid.

Eerst zaaien, dan oogsten.

Karakter: integriteit, volwassenheid van overvloed.

Bekwaamheid: technisch conceptueel wederzijds afhankelijk.

Wijsheid: karakter en bekwaamheid.

Conceptuele bekwaamheid: strategie, systematiek en tactiek.

Visie is toegepast voorstellingsvermogen.

Alle dingen worden twee keer geschappen: mentaal en fysiek.

De eerste schepping heet het vernieuwingsprocess.

Wensen, dromen, hoop, doelen en plannen.

Visie is een werkelijkheid die nog niet naar een fysieke werled is getransformeerd.

Discipine vertegenwoordig de fysieke schepping en zorgt voor de uitvoering.

Discipline is wilskracht.

Discipline defineert de realiteit en accepteerd deze, het belichaamt de bereidheid om er volledig in te gaan in plaats van het ontkennen.

Geluk wordt veel gedefineerd als het vermogen om het huidge behoefte ondergeschikt te maken aan een toekomstige behoefte.

REDUCTION
WORLD

INSPIRATOR'S
CORNER

DOPIO
LOGBOEK

3X KIJKEN 2X METEN 1X ZAGEN